şaşqın

şaşqın
sif.
1. Nə edəcəyini bilməyəcək dərəcədə fikirli, özünü itirmiş, çaşmış, çaşıb qalmış, qarıxmış, çaşqın. Hikmət İsfahani ağır bir təəssürat altında saraydan çıxdı. Fikri şaşqın, qəlbi həyəcanlı idi. M. İ.. Qız <oğlanın> şaşqın tərəddüdünü görüb gülümsədi. İ. Ə.. // Zərf mənasında. Gülzar bir şey axtaran və ya kömək gözləyən kimi, şaşqın o yan-bu yanına baxdı. T. Ş. S.. Gülyaz gecəyarısı şaşqın halda oyanıb, Səmədi evdə görmədi, onun haraya getdiyini dərhal anladı. M. Hüs..
2. Sərsəm, ağlını itirmiş. <Qızlar:> Şaşqındır o divanə; Gəl, gəl, oluruz rüsva. H. C.. // is. Şaşqın adam. <Rauf:> Əvət, şaşqınlar daim əsəbi və bədbin olurlar. H. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • qaplan — is. zool. İsti ölkələrdə yaşayan, pişik cinsindən çox yırtıcı və çevik heyvan; benqal pişiyi, bəbir. <Şair:> Qaplan yırtıcıların ən vəhşisidir, fəqət qaplanları parçalayacaq daha böyük vəhşilər var ki, o da insanlardır. H. C.. Hər kəs . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şaşqınca — z. Şaşqın kimi, çaşmış halda, dəlicəsinə. <Xəyyam:> İştə, bir səs ki edər göylərə şaşqınca xitab; O sağır göy, əcəba, kimsəyə vermişmi cavab? H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şaşqınlaşmaq — f. Şaşqın hala gəlmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şaşqınlıq — is. 1. Şaşqın adamın halı; çaşqınlıq. <Firidun> böyük bir gərginliklə şaşqınlığını, həyəcanını və iztirablarını boğaraq, sərtiblə vidalaşdı. M. İ.. Bircə qırpım sürən şaşqınlıqdan sonra gənc qız çevik bir hərəkətlə əlini atıb, çəkməsinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”